Definition of Artist

Noun

  • a person whose creative work shows sensitivity and imagination
    - creative person
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Artist

  • Scrabble® score of the artist (6)
  • Word Chums® score of the artist (6)
  • Words With Friends® score of the artist (6)

Unscramble artist

86 unscramble word found using the letters artist.

ai air airs airt airts ais ait aits ar aris ars art arti artis artist arts as astir at ats att is it ita itas its rai rais rait raits ras rast rat rats ria rias rit rits ritt ritts sai sair sar sari sat sati si sir sit sitar sittar sri st stair star start stat stir strait strati stria ta tai tais tait taits tar tars tarsi tart tarts tas tat tats ti tiar tiars tis tit tits trait traits trat trats trist tsar