Definition of Enforcement

Noun

  • the act of enforcing
    ensuring observance of or obedience to
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Enforcement

  • Scrabble® score of the enforcement (18)
  • Word Chums® score of the enforcement (25)
  • Words With Friends® score of the enforcement (22)

Unscramble enforcement

313 unscramble word found using the letters enforcement.

cee cement cementer cenote cent center centner cento centre cere cerement cermet cerne cero cert cete coft come comer comet comte con cone conf confer conferee conferment conmen conn conne conner conte contemn contemner cor core corf corm corn cornet cot cote cree crem creme cretonne croft crome cron crone cronet ctene eco ectomere ee een ef eft em emcee eme emeer emf emo emote emoter en encore ene enforce enforcement enform enfree enorm enter enteron entree eocene eon er ere erect erf erm ern erne eroteme et eten eterne etrenne fe fee feen feer feet fem feme fen fence fencer fenmen fennec fent fer fere ferm ferment fern fet fete fetor foe foemen foen foment fomenter fon fone font for force fore foremen form forme formee fornent fort forte free freemen freenet freet frenne freon fret fretmen fro froe from front frontmen me mee meer meet meeter men mene meneer meno ment mentee mento mentor merc mere met mete meteor meter metre metro mo moc moe moer mon moner monte montre mor more moreen morn morne mort mot mote moten ne nee neem nef nemn nene neon net nete no nocent nom nome nomen non nonce none nonet nor