Definition of Humanlike

Adjective

  • suggesting human characteristics for animals or inanimate things
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Humanlike

  • Scrabble® score of the humanlike (18)
  • Word Chums® score of the humanlike (24)
  • Words With Friends® score of the humanlike (21)

Unscramble humanlike

314 unscramble word found using the letters humanlike.

ae ah ahem ahi ai ail aim ain aine ake akin al ale alien alike aline alkie alkine alme almeh alu alum alumin alumine alumni am ame amen ami amie amin amine amu an ane ani anil anile anime ankh ankle anu aue auk aumil aune ea ean eau eh eik eina el elain elan elhi elk elm em email emu en euk ha hae haem haemin haen haik haiku hail hain hake hakim haku hale halm ham hame hamuli han hank hankie haul haulm haun he heal heil heli heliman helium helm hem hemal hemin hemina hen hi hie hiemal hike hila hilum him hin hinau hm hue hui huia hula hule hulk hum huma human humane humanlike humlie hun hunk hunkie ikan ilea ileum ilk ilka in inhale inhaul inhume ink inkle inula ka kae kai kaie kail kaim kain kale kali kalium kam kame kami kane kaneh kea kehua kelim ken khan khanum khi ki kiln kin kina kine kinema kue kueh kuia kula kulan kuna kune la lah laik lain lake lakh lakin lam lame lane lank lea leak leam lean lehaim lehua lei lek leku leman leu li liane lie lien lieu like liken lima